Eesti English


 

 

Uudised

01/03/2010 09:09  Käes on viimane aeg kehtivate planeeringute üle vaatamiseks
Planeeringute sisulise toimivuse, nende lihtsa rakendamise ja planeeritud keskkonna kvaliteedi tagamiseks näeb planeerimisseadus ette kehtivate planeeringute ülevaatamise kohustuse. Kohalik omavalitsus peab kehtestatud üldplaneeringud üle vaatama hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi. Planeeringute ülevaatamise tulemustest tuleb vallal või linnal teavitada maavanemat ja avalikkust. Nendeks toimingute lõpuni viimiseks on valdadel ja linnadel kätte jõudmas viimane aeg. Eelmine kuu ilmus "Keskkonnatehnikas" (nr 1/2010) Kaur Lass poolt kirjutatud sama teemat käsitlev artikkel "KEHTIVATE PLANEERINGUTE ÜLEVAATAMINE JA TOIMIVUSE TAGAMINE". Artikli eesmärk on aidata omavalitsustel muuta planeeringu ülevaatamine sisuliseks toiminguks, mis on aluseks valla või linna arengu teadlikule suunamisele.
 
Omavalitsuse arengu suuna määrab teadlikult valitud visiooni sihipärane elluviimine. Visioon ja selle elluviimise strateegia on aluseks nii üldplaneeringule kui ka arengukavale ja muudele sektorarengukavadele, kuid neist on ainus juriidiliselt siduv dokument kolmandatele osapooltele üldplaneering. Just üldplaneeringu süstemaatiline uuendamine ja teadlik elluviimine arengukavade, detailplaneeringute, projektide, rahataotluste, koostöölepingute ning omavalitsuse eelarve kaudu ongi visiooni tõelisuseks saamise eeldus. Visiooni elluviimiseks ja lihtsaks omavalitsuse asjaajamise tagamiseks on oluline planeeringute kvaliteet (vt ka "Keskkonnatehnika", nr 8/2009 ilmunud artikkel "KVALITEETNE PLANEERING ON TEADLIKU ARENGU SUUNAMISE VAHEND"). OÜ Head saab Teid aidata nii kehtiva planeeringu ülevaatamisel kui ka uue visiooni ja planeeringu välja töötamisel.

Kommentaarid (1):

08.03.10 15:50 - Kaupo

Täitsa asjalik artikkel. Avas seda teemat natuke teise nurga alt, kui olin harjunud vaatama.


Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar