Eesti English


 

 

Uudised

16/12/2011 10:25  Kehtestati Lavassaare valla üldplaneering
15.12.2011 kehtestati Lavassaare Vallavolikogu poolt OÜ Head ja AS Pöyry Entec koostöös valminud Lavassaare üldplaneering. Üldplaneeringu projektijuhtimine ja sisu väljatöötamine oli OÜ Head ülesanne. Planeeringu kaardid ja KSH aruande koostas AS Pöyry Entec.

Lavassaare üldplaneeringu koostamisel jäi valla ja Maa-Ameti vahel üles planeeringuvaidlus. Maa-Amet soovis kõigi rohevõrgustiku alas olevate Lavassaare valla maardlate kaevandamise kohest tagamist. See oleks tähendanud kehtiva maakonnaplaneeringuga määratud rohevõrgustiku alade segi kaevamist ühes Eesti väikseimas vallas. See viinuks Lavassaare aleviku heakorra hävimise ja elukeskkonna kvaliteedi järsu vähenemiseni. Järelevalve käigus jõudis Pärnu Maavanem  seisukohani, et riigi enda määratud rohevõrgustiku hoidmine on  olulisem, kui kaevandamine üldplaneeringu kehtivusaja jooksul. Seda, sest Lavassaare vallas olevate varude tegelikuks kaevandamiseks puudub riigil lähima paarikümne aasta jooksul nii kindel plaan kui tegelik vajadus.

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar