Eesti English


 

 

Uudised

02/10/2012 21:12  01.10.2012 kehtestati Pärnu Maakonnas Via Baltica teemaplaneering
Eile kehtestas Pärnu Maavanem Pärnu maakonnas teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0". Tegu on meie teada esimese maanteid käsitleva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kehtestamisega Eestis.

Kaur Lass oli selles projektis kaasa tegev planeerimiseksperdina. Planeeringu peamiseks koostajaks oli AS Teede Tehnokeskus (www.teed.ee), kellega OÜ Head osutas alltöövõttu. Planeeringu tellijateks olid Maanteeamet ja Pärnu Maavalitsus. Kehtiv teemaplaneering on leitav Pärnu Maavalitsuse kodulehelt.

Meie roll oli aidata sellele planeeringule luua seletuskirja struktuur, teha kaastööd seletuskirja valmimisel ja teostada teemaplaneeringu seletuskirjale kvaliteedi kontroll. Tee eelprojekti ja kaartide koostamine toimus AS Teede Tehnokeskus eestvedamisel. Planeeringule viidi läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eest vastutas Kobras AS.

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar