Eesti English


 

 

Uudised

18/10/2013 18:54  Harku Vallavolikogu kehtestas eile Tilgu sadama detailplaneeringu.
OÜ Head aitas Harku Vallavalitsusel lõpuni viia mitu aastat takerdunud Tilgu sadama detailplaneeringu protsessi. Selleks tuli muuta nii sadama kuju (seda aitas lahendada Aavo Raig) kui ka minna menetluses samm tagasi ja koostada uus korrektne detailplaneering. Tänu ladusale koostööle Harku Vallavalitsusega õnnestus vahepeal 6 aastat tulemusteta protsess kiirelt tagasi keerata õigele reale. See protsess näitas taaskord ilmekalt, et sadmate planeerimine vajab palju erioskusi. Lisaks väga heale planeerimisseaduse eripärade tundmisele, peab paigas olema ka protsessi läbi viimise taktika. 

Tilgu Munitsipaalsadam on kavandatud ca 160 alusele koos väiksema liinilaeva vastuvõtmise ja svertklassi paatide vette laskmise võimalusega sadama kagu poolse muuli välisküljel. Sadama kasutus­eesmärgid on: kodusadam, külalissadam, kalasadam, lastele ja noortele merealast koolitust ning klubilist tegevust arendada võimaldav sadam. Planeeritavale sadama krundile on võimalus rajada järgmised hooned:
  • sadamahoone, kus hakkavad asuma sadamateenuste osutamiseks vajalikud ruumid (sadama administratsioon ja infopunkt, sadama tegevusega ja väikelaevandusega seonduvate kaupade müügi­pinnad, avalik WC, sadamakülaliste pesuruumid ja saun, lao- ja muud abi­ruumid, sadama kasutajaid teenindav kohvik vms söögikoht, tolli ja piiri­valve poolt vajadusel kasutatavad ruumid, koolitusruumid purjetajatele jms). Täpne ruumide loetelu ja otstarve täpsustatakse edasiste turu-uuringute/äriplaani läbitöötamise ning projekteerimise käigus ja see võib muutuda seoses sadamateenuste muutumisega lähtuvalt turu nõudlusest);
  • elling ehk laeva remontimise rakis;
  • paadikuurid;
  • perspektiivsed abihooned vms, milles pakutakse sadama tööle hakkamisel sadamaga seotud teenuseid (nt väikelaevade remont, jahtide korrastamine enne kevadist vette laskmist jms).
Sadamaga külgnema on kavandatud puhkeotstarbeline ranna-ala. Sinna on tänu ehituskeeluvööndi vähendamise nõusolekule võimalik rajada ka puherajatisena uus mänguväljak. Lisaks lõi planeering eelduse rajada uus mobiilsidemast ja puurkaev ja sadama juurdepääsutee.

Täname käesolevaga kõiki, kes aiasid selle protsessi edukalt läbi viia, sh Harku Vallavalisust, MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi (endine Otemarina Jahtklubi), Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ, planeeringu kooskõlastajaid jpt.


Video Tilgu sadmast: Olavi Ruhno

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar