Eesti English


 

 

Uudised

13/10/2017 09:36  Muinsuskaitseamet tunnustas meie osalusel valminud teemaplaneeringut
Eile tunnustas Muinsuskaitseamet Harku Vallavalitsust "Hea planeerija auhinnaga". Tunnustus anti vallale pärandit väärtustava Harku Valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu koostamise eest. Teemaplaneering valmis OÜ Head, OÜ Sfäär Planeeringud ja Harku Vallavalitsuse koostöös.

Kogu see planeeringu koostamine on olnud tõeliselt meeldiv, avatud ja diskussioonide põhine ning väga suurt sisulist pingutust nõudnud koostöö. See on tore lõpuakord meie üldplaneeringualastele töödele.

Tunnustuse pälvinud üldplaneering koostatakse veel eelmise planeerimisseaduse alusel ja see jääb kuni kaasava demokraatliku taastumiseni Eestis arvatavasti meie ettevõtte viimaseks üldplaneeringuks. Uus seadus enam eskiisi arutelusid ja nii laia baasilist koostööd ette ei näe ning ilmselt sama ägedaid planeeringuid teha ei võimalda. Edaspidi võib meid üldplaneeringute koostamisse siiski kaasata nõustajana, kuid riigihankeid me enam ei paku.


Foto Erik Sandla Facebook ajajoonelt. Fotol vasakult: Taniel Vain, Kristiina Ott ja Erik Sandla.

See tunnustus on auga välja teenitud kõigi osapoolte poolt. Meie täname omalt poolt Kerttu Kõlli ja Piret Põllendiku (OÜ Sfäär Planeeringud) ja kõiki Harku Vallavalitsuse endiseid ja praeguseid töötajaid (nimekiri kõigi panuse andjate üles lugemiseks tuleks ülipikk, osa aust kuulub kindlasti ka eelmisele vallaarhitektile Robert Mirskile, kes töö algfaasis oma südameasjaks võttis) ning Harku Vallavolikogu liikmeid. Täname ka vallakodanike, kes teemaplaneeringusse eskiisi arutelude ajal ettepanekuid tegid ja siis selle avalikustamiselt läbi lubasid. 

Just see nädal viidi läbi selle teemaplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud Murastes, Harkus ja Tabasalus.

Selline tunnustus on ka tõendus, et eelmine planeerimisseadus töötas. Lisaks menetluse selgusele sai selle järgi tagada ka väga kvaliteetseid planeeringuid! Seda, et paljude Eestis tehtud planeeringute kvaliteet on/oli nõrk ei saa kuidagi eelmisele planeerimisseadusele ette heita, see on olnud nõrga/puuduva järelevalve teema.

Meie hindame väga Harku planeeringutega tegelevate töötajate püüdluseid nõuda detailplaneeringute kvaliteeti! Jagugu teil selleks jõudu! Vaid kehvade planeeringute süsteemne ja pidev tagasilükkamine tagab turuosalistele võimaluse võrdseks ja ausaks konkurentsiks. 

 


Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar